2 Nisan 2014 Çarşamba

K2 HAKKINDA SORULAR VE CEVAPLAR


*Başvuru Nereye Yapılır?
Başvuru, koordinatör tarafından tüm ortaklar adına koordinatörün bulunduğu ülkenin ulusal ajansına yapılır. Diğer ortaklar kendi ulusal ajanslarına başvuru göndermeyecektir.

*Başvuru Nasıl Yapılır?
Erasmus+ Programı çerçevesinde tüm başvurular e-formlar üzerinden çevrimiçi (online) olarak yapılmaktadır. Posta, kargo, faks veya e-posta ile gönderilen başvuru formları kabul edilmeyecektir.

*Başvuru Ne Zaman Yapılır?
Başvurular, en geç 30 Nisan 2014 tarihinde Brüksel saati ile 12:00 (Türkiye Saati ile 13:00)'e kadar sisteme yüklenmek zorundadır.

*Proje Süresi Ne Kadardır?
Projeler, 2 veya 3 yıl sürelidir. Süre, projenin hedefine ve zaman içinde planlanan faaliyetlerin türüne göre başvuru aşamasında seçilmelidir.

*Projelere Sağlanan Hibe Destekleri Nelerdir?
Proje Yönetimi ve Uygulaması
Ulus-ötesi Proje Toplantıları
Fikri Çıktılar
Çoğaltıcı Etkinlikler
Öğretme ve Öğrenme Hareketliliği Faaliyetleri
İstisnai Masraflar
Özel İhtiyaç Desteği

*Kimler Başvurabilir ?
Erasmus+ Programına dahil ülkelerde yerleşik okulların yanı sıra, okul eğitimi alanında farklı deneyim ve uzmanlıklara sahip kurum/kuruluşlar stratejik ortaklıklarda yer alabilirler.

Bir Stratejik Ortaklık (KA2) başvurusunda 3 farklı Program Ülkesinden en az 3 ortak olmalıdır.
Ancak, 3 ortak bulunması şartının istisnası olarak;
Yalnızca okulları içeren ortaklıklarda istisnai olarak sadece iki okul arasında ortaklık kurulabilir. Bu durum, yukarıda belirtilen 3 ortak kuralının istisnası olup sadece okullardan oluşan bir ortaklıkta 3 ve daha fazla sayıda ortak da bulunabilir.
Bölgesel okul eğitimi kurumları arasında işbirliğini teşvik eden Stratejik Ortaklıklarda, gene istisnai olarak farklı Program üyesi ülkelerden en az iki bölgesel okul eğitimi kurumu bulunabilir. Bu durum, yukarıda belirtilen 3 ortak kuralının istisnası olup sadece bölgesel okul eğitimi kurumlarından oluşan bir ortaklıkta 3 ve daha fazla sayıda ortak da yer alabilir. Ayrıca, bu tür ortaklıklar her bölgeden, en az bir okul ile eğitim alanında veya işgücü piyasasında faaliyet gösteren en az bir yerel kuruluş içermelidir. Bölgeler arasında ortaklık yapabilecek kurumlar için tıklayınız.

*Kimler Yararlanabilir?
Proje başvuru aşamasında öngörmek ve başvuru formunda beyan etmek şartı ile projede yer alan bireyler, proje ortağı ülkelerde eğitim ve öğretim faaliyetlerine katılabilir. Bu faaliyetlere projede yer alan kurumlarda çalışan ve projeye katkı sağlayacak eğitim personeli ile öğrenciler

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder