11 Temmuz 2014 Cuma

Erasmus + Gençlik Programı Mart 2014 (R1) dönemi proje başvuruları değerlendirme sonuçları


 http://www.ua.gov.tr/docs/default-source/gençlik-programı/mart-2014-dönemi-değerlendirme-sonuçları.xls?sfvrsn=0
ERASMUS+ PROGRAMINDAN GENÇLİK PROJELERİNE 2,3 MİLYON AVRO DESTEK

Erasmus+ Programı kapsamında gençlik projelerinin Birinci teklif çağrısı döneminde yapılan başvuru sayısı : 466 
Kabul Edilen Proje Sayısı :122 
Hibe Tutarı :2,3 Milyon Avro 
Projesi Kabul Edilen İl Sayısı : 44
En Çok Projesi Kabul Edilen İller: İstanbul(11) , Ankara (10) , İzmir (8)
122 Projenin ,
71'i gayri resmi gençlik grupları
32'si STK'lar
18'i Kamu Kurumları
1'i Özel sektör

18 Haziran 2014 Çarşamba

2014 yılı Engelliler Destek Programı Teklif Çağrısı Başladı

Amasya, Artvin, Bartın, Bayburt, Bolu, Çankırı, Çorum, Düzce, Giresun, Gümüşhane, Karabük, Kastamonu, Kırıkkale, Kırşehir, Nevşehir, Ordu, Rize, Samsun, Sinop, Tokat, Trabzon ve Zonguldak illerinde Valiliklerin hazırlayacakları 2014 Yılı EDES Proje Teklif Çağrısı başlamıştır.
Son başvuru tarihi 01 EYLÜL 2014’tür.
http://www.eyh.gov.tr/tr/27914/2014-Yili-Engelliler-Destek-Programi-EDES-Projeleri-Teklif-Cagrisi-Basladi

16 Haziran 2014 Pazartesi

Dezavantajlı Kişilerin Sosyal Entegrasyonu ile İstihdam Edilebilirliklerinin Geliştirilmesi Operasyonu için Hibe Programı Proje Ön Teklifleri için son başvuru tarihi 08.07.2014 tarihine uzatıldı

K1,K2,K3 Sonuçları

Avrupa Komisyonu'ndan duyuru: Başvuru sonuçları öngörülenden geç açıklanabilir. Teknik sebeplerle henüz değerlendirme sürecini tamamlayamayan ülkeler olması sebebiyle KA1 başvuru sonuçları Haziran sonu Temmuz ortasında açıklanabilecektir.

KA2 ve KA3 başvurularının ise Ağustos sonu Eylül ortası açıklanması beklenmektedir:http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/news/2014/0613-grant-agreement-delay_en.htm

6 Haziran 2014 Cuma

4 Haziran 2014 Çarşamba

UA'dan Duyuru:

ERASMUS + Gençlik Programı Ana Eylem 3: Yapılandırılmış Diyalog Eğitim Programı 26-30 Haziran, Ankara: http://goo.gl/kJli3j
Başvuru Sahibi: Proje yaparak başvuran kişilerdir.
Bütçe: Bir projenin mali kaynaklarının nasıl kullanılacağını ve faaliyetler arasında nasıl dağılacağını gösteren bir tablodur.
Faaliyet: Süresi kapsamı ve bütçesi sınırlı, kısa ve basit şekilde düzenlenmiş acil nitelikli işler. Sonuçlara ulaşmak için yerine getirilmesi gereken eylemler (ve kullanılması gereken araçlar) dir.
Faaliyet Planı: Projedeki faaliyetlerin ne zaman, hangi sıra ile ve ne kadar süre içerisinde yerine getirileceğini ortaya koyan planlamadır.
Faydalanıcı: Program veya projenin topyekün yönetiminden sorumlu olan ve genellikle teknik hizmetlerin sağlanmasından faydalanan kurumdur.
Genel Hedef: Genel hedef projenin faaliyetlerinin gerçekleştirilmesinden sonra ulaşılacak sonuçların hizmet ettiği ana hedeftir. “Proje neden önemlidir?” sorusuna cevap verir.
Hedef Grup/Kitle: Projeden doğrudan ve olumlu olarak etkilenecek grup kurum veya kuruluştur. Projede neyin yapılacağını özetler.
Nihai Yararlanıcı: Projeden uzun vadede, geniş anlamda toplumsal veya sektörel boyutlarda yarar sağlayacak olanlardır.
Ortak: Desteğe konu proje veya faaliyetin yürütülmesi sürecinde veya sonucunda doğrudan veya dolaylı fayda ya da menfaat elde ederek bunun karşılığında projenin yürütülmesinde katkıda bulunan gerçek veya tüzel kişidir.
Özel Hedef(Özel Amaç): Projenin gerçekleşmesi ile ulaşılmak istenen sonuçtur.
Performans Göstergeleri: Proje amaçlarını her seviyede operasyonel olarak ölçebilen performans ölçüm olanağı sağlayan ve projenin her aşamada izlenmesine olanak sağlayan araçlardır. Performans göstergeleri özgün, ölçülebilir, ulaşılabilir, gerçekçi, zaman belirten olmalıdır.
Sürdürülebilirlik: Projeden elde edilen fayda akışının finansman sona erdikten sonra da devam etme olasılığıdır.
Uygun Maliyet: Projenin uygulanması aşamasında ortaya çıkan ve proje bütçesinden karşılanabilen maliyetlerdir. Uygun doğrudan maliyetler ve uygun dolaylı maliyetler olmak üzere ikiye ayrılır.

(Mehmet ALTAY
AB Projeleri Duyuru Bilgi Havuzu facebook sayfasından alıntı)

3 Haziran 2014 Salı

Avrupa Komisyonu düzenlediği canlı sohbet oturumları, görsel paylaşımları ve güncel duyuruları ile sosyal medya adreslerini aktif bir şekilde kullanıyor. Siz de Erasmus+ hakkındaki gelişmelerden ve AB düzeyinde güncel gelişmelerden haberdar olmak için Avrupa Komisyonu ErasmusPlusProgramme Facebook sayfasını ziyaret edebilirsiniz: 
https://www.facebook.com/EUErasmusPlusProgramme?fref=nf

Gençlik Programı Duyuru ve Etkinlikleri

ERASMUS + GENÇLİK PROGRAMI, ANA EYLEM 3: YAPILANDIRILMIŞ DİYALOG EĞİTİM PROGRAMI (26-30 HAZİRAN 2014, ANKARA)

AB Bakanlığı, AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı tarafından 26-30 Haziran 2014 (26 Haziran akşamı başlangıç, 30 Haziran öğle yemeği ile bitiş) tarihlerinde Ankara’da Gençlik Programı, Ana Eylem 3: Yapılandırılmış Diyalog Eğitim Programı düzenlenecektir.

Eğitim Programına Gençlik Programı, Ana Eylem 3: Yapılandırılmış Diyalog projesi hazırlamak isteyen;

-Sivil toplum örgütlerinde aktif olarak yer alan 13-30 yaş arası gençler ya da 30 yaş üstü gençlik çalışanları,

-Herhangi bir yaş kriteri aranmaksızın yerel ya da bölgesel düzeyde gençlik alanında görev yapmakta olan kamu/hükümet kuruluşlarının temsilcileri,

-13-30 yaş aralığında olmak kaydıyla okudukları okulda herhangi bir öğreci topluluğuna/kulübüne üye gençler

başvuruda bulunabilirler.

Eğitim Programına kabul edilen katılımcıların eğitim süresince tam pansiyon konaklama masrafları ile eğitim programının başlangıç ve bitiş tarihleri göz önüne alınmak kaydıyla ulaşım masrafları AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı tarafından karşılanacaktır.

Eğitim Programına ilgi duyanlar aşağıdaki linkten en geç18 Haziran 2014 günü mesai saati (18:00) bitimine kadar başvurularını yapmalıdırlar.
AB Bakanlığı, AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı tarafından 26-30 Haziran 2014 (26 Haziran akşamı başlangıç, 30 Haziran öğle yemeği ile bitiş) tarihlerinde Ankara’da Gençlik Programı, Ana Eylem 3: Yapılandırılmış Diyalog Eğitim Programı düzenlenecektir.

Eğitim Programına Gençlik Programı, Ana Eylem 3: Yapılandırılmış Diyalog projesi hazırlamak isteyen;

-Sivil toplum örgütlerinde aktif olarak yer alan 13-30 yaş arası gençler ya da 30 yaş üstü gençlik çalışanları,

-Herhangi bir yaş kriteri aranmaksızın yerel ya da bölgesel düzeyde gençlik alanında görev yapmakta olan kamu/hükümet kuruluşlarının temsilcileri,

-13-30 yaş aralığında olmak kaydıyla okudukları okulda herhangi bir öğreci topluluğuna/kulübüne üye gençler

başvuruda bulunabilirler.

Eğitim Programına kabul edilen katılımcıların eğitim süresince tam pansiyon konaklama masrafları ile eğitim programının başlangıç ve bitiş tarihleri göz önüne alınmak kaydıyla ulaşım masrafları AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı tarafından karşılanacaktır.

Eğitim Programına ilgi duyanlar aşağıdaki linkten en geç 18 Haziran 2014 günü mesai saati (18:00) bitimine kadar başvurularını yapmalıdırlar.
http://www.ua.gov.tr/kurumsal/duyuru-ve-etkinlikler/2014/06/26/default-calendar/kat%C4%B1l%C4%B1mc%C4%B1-listesi---%C3%B6zg%C3%BCd%C3%BCml%C3%BC-%C3%B6%C4%9Frenmenin-gen%C3%A7lik-%C3%A7al%C4%B1%C5%9Fmalar%C4%B1nda-kullan%C4%B1lmas%C4%B1-self-directed-learning-in-youth-work-14-18-nisan-2014-istanbul

2 Haziran 2014 Pazartesi

T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Avrupa Birliği Koordinasyon Dairesi Başkanlığı, Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA) IV. Bileşeninin mali yardımı iledezavantajlı kişilerin sosyal entegrasyonu ve istihdam edilebilirliklerinin arttırılmasına yönelik proje teklifleri beklemektedir.

Bu teklif çağrısının genel amacı, dezavantajlı kişilerin sosyal entegrasyonu ve/veya istihdam edilebilirliğinin arttrılması, işgücü piyasasına erişimlerinin kolaylaştırılması ve işgücü piyasasına girişlerinin önünde yer aan engellerin ortadan kaldırılmasıdır.

Teklif çağrısının özel amaçları: 
• Dezavantajlı kişilerin istihdam edilebilirliğinin, istihdam ve işgücüne katılım oranlarının arttırılması ve bunların işgücü piyasasına girişlerinin kolaylaştırılması,
• Dezavantajlı kişilerin işgücü piyasasına girişlerinin önünde yer alan engellerin ortadan kaldırılması,
• Dezavantajlı kişilerin işgücü piyasasındaki durumu hakkındaki bilginin arttırılması,
• İşgücü piyasasında dezavantajlı kişiler ve özel itina gösterilmesi gereken gruplara yönelik ayrımcılığın tüm biçimlerinin azaltılması (klişeler ve önyargılar dahil).

Teklif çağrısının temel hedef grupları (İKG OPde yer aldığı gibi):
• Engelli bireyler, 
• Yoksul veya yoksulluk riski altında bulunan kişiler, gecekondu bölgelerinde yaşayanlar dahil olmak üzere
• Eski mahkum/tutuklular, mahkum ve tutuklular
• Yerinden olmuş kişiler (IDP)
• Çalışan çocukların ebeveynleri
• Roman ve Romanlar gibi yaşayan vatandaşlar ˒ 
• Yoksulluk riski altında bulunan çocuklar ve koruma ihtiyacı duyan çocuklar,
• Madde bağımlıları, 
• Şiddet mağduru kadınlar, 
• Sığınma evlerinde kalan bireyler, 
• Çocuğunu yalnız başına büyüten ebeveynler, 
• Evsizler, 
• Sezonluk tarım işçileri ve onların çocukları, 
• Göçebeler, 
• Uygun diğer dezavantajlı bireyler (işgücü piyasasında ayrımcılığa maruz kalan ve yaygın önyargılarla karşılaşan diğer gruplar, vb.).

Başvuranlar için rehberhttps://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome,www.ikg.gov.tr, ve www.csgb.gov.tradreslerinde bulunmaktadır.

Proje Tekliflerinin sunulması için son başvuru tarihi posta/kurye hizmeti ile teslim için 24.06.2014; elden teslim için ise 24.06.2014 saat 16.00’dır (yerel saat).

Bilgilendirme toplantıları 01.04.2014 ile 21.04.2014 tarihleri arasında gerçekleştirilecektir.

27 Mayıs 2014 Salı

Erasmus+ Okul Eğitimi / Comenius Okul Ortaklıkları kapsamında, 2013 yılı Teklif Çağrısına istinaden başvuruları kabul edilmiş olan okullar için ilerleme raporlarının hazırlanması konusunda bilgilendirme amaçlı toplantılar düzenlenecektir.

Toplantılar, 02-03 Haziran 2014 tarihlerinde GMK Bulvarı No: 89 Ankara adresinde bulunan İÇKALE OTELİNDE gerçekleştirilecektir. Toplantılarla ilgili duyuru ve gündem Ulusal Ajans web sayfasında (www.ua.gov.tr) yayınlanmıştır. 

26 Mayıs 2014 Pazartesi

Erasmus+ Gençlik Programı Bölgesel Bilgilendirme Toplantıları Başlıyor. Toplantının gerçekleşeceği şehir, katılımcı şehirler, toplantı tarihleri ve son başvuru tarihleri hakkında detaylı bilgi için: 
http://bit.ly/1t6kkeS

21 Mayıs 2014 Çarşamba

UA 'dan Duyuru

2014 - 2020 Yıllarını kapsayan Erasmus+ programında hem Ülke Merkezli hem Merkezi Projeler bulunmaktadır.2014-2020 Erasmus+ Döneminde MERKEZİ PROJELER için ayrılan pay, önceki program dönemlerine göre daha fazladır. Bu sebeple, proje yapmak isteyen kurum/kuruluşlarımızın, Ülke Merkezli Projelerle birlikte Merkezi Projeler alanına da odaklanmaları önemle tavsiye edilmektedir.
Erasmus+ Merkezi projelere Türkiye'den Jean Monnet için 12, Bilgi Ortaklıkları için 9 başvuru yapılmıştır. Türkiye Ulusal Ajansı olarak başvuru yapan tüm kurum ve kuruluşlara değerlendirme sürecinde başarılar dileriz. Erasmus+ Merkezi projelerden siz de yararlanmak için geç kalmayın: http://www.ua.gov.tr/programlar/teklif-çağrıları

20 Mayıs 2014 Salı

U A 'dan Duyuru:
Avrupa Komisyonu Erasmus+ programının uluslararası boyutlarının ele alınacağı ve facebook üzerinden yürütülecek bir kampanya düzenliyor. Avrupa Komisyonu Erasmus+ sayfasına siz de sorularınızı göndermek ve yarın Türkiye saati ile saat 12.00'de yapılacak chat için:https://www.facebook.com/EUErasmusPlusProgramme

19 Mayıs 2014 Pazartesi

2014-2020 Erasmus+ Programına ülkemizin katılımını fiilen onaylayan Katılım Anlaşması bugün imzalandı. Anlaşma ile ülkemiz önceki yıllarda olduğu gibi Program Üyesi Ülke sıfatıyla faydalanacak. Program Üyesi ülke olması, ülkemizin tüm hak ve sorumluluklarının AB üyesi ülkelerle aynı olması anlamına geliyor. Katılım Anlaşmasıyla ülkemize ilk yıl için yaklaşık 125Milyon Avroluk kaynak açılmış oldu. Bu kaynağın yedi yıllık dönemde yaklaşık toplamının 1MilyarAvroyu bulması öngörülüyor. Anlaşmayı ülkemiz adına Müsteşar Yard. Sn. Ahmet Yücel ve Avrupa Komisyonu adına Eğitim Kültür Genel Müdürü Jan Truszczynski imzaladı.

5 Mayıs 2014 Pazartesi

Erasmus+ Mesleki Eğitim ve Öğretim Hareketliliği Akreditasyon Belgesi için teklif çağrısı yayınlandı. http://bit.ly/1iPHwha

21 Nisan 2014 Pazartesi

Fikri ÇıktıFikri çıktı konusunda bu ara cok soru var. Ben de ayrı bir baslik altinda yazıyorum. Arkadaslar, projelerinize fikri cikti, multiplier event, teaching-training activity yazmak zorunda degilsiniz. O kısımları komple bos bırakmıs olmaniz projenizin kabul edilebilirliğini etkilemez. Fikri cıktı sudur: proje ekibinden bir ya da daha fazla kisinin, uzerinde "uzun zaman" calisarak, ciddi mesai harcayarak ortaya cıkaracagi ciddi bir egitim materyali, ciddi bir kitap, yepyeni bir egitim yontemi, yeni bir yazılım vs. Proje dahilinde proje tanıtımı amacıyla hazırlayacaginiz web sitesi, blog, kitapcik, brosur, anket sonucu, dergide ya da gazetede yayınlanacak bir makale fikri cikti degildir. Ha anket sonucu soyle bir durumda fikri cikti olabilir, anketi bir suru ulkeden yuzlerce kisiye uygularsınız. Sonucta oyle bir sey cıkar ki ortaya, bunu tum egitim dunyasi ile paylasmaniz gerekir. O zaman fikri cikti diyebilirsiniz. Bunu tanitmak icin de multiplier event duzenlersiniz. Kısaca fikri cıktı oyle basite alınacak bir konu degil, Dogrudan Onur Aydemir'in agzından yazıyorum bundan sonrakileri: "Projenizi degerlendirirken, biz ya da bagimsiz uzmanlar fikri cikti olarak yazdıgınız seyin gercek bir fikri cikti olduğuna inanmazsak bu hibeyi keseriz ve bu durum projenin inandiriciligini da düşürür!" Bunun otesi yok bence. Eger gercekten proje sonuclarinizi bir kitap (kitapcik degil) haline getirip, bir yayınevi tarafından basılmasını ve tum egitim dunyasıyla paylasilmasini, projeniz sonucunda ortaya cikan yeni ogrenme yonteminin tum dunyada kullanilabilir bir yontem olmasını, web sitesi uzerinden sürdürülebilir bir egitim vermeyi ve bunu surekli olarak takip etmeyi ongoruyorsaniz hic düşünmeden fikri cikti yazın. Kolay gelsin
Proje Yönetimi ve Uygulama bütçeniz, ortak sayınıza göre otomatik hesaplanacaktır. PIC numaranız ise yine bu kısma daha önce girdiğiniz kısımdan otomatik olarak çekilecektir. Proje Yönetimi ve Uygulaması için başvuran kuruma ayda 500 Avro, ortak kurumlara ise kurum başına ayda 250 Avro verilecektir. Bu kısımda ayda toplam verilecek rakam en fazla 2750 Avro’dur.
Bu harcama kaleminden başvuran kurum ve dokuz ortak olmak üzere toplam on katılımcı kurum finanse edilmektedir.

18 Nisan 2014 Cuma

Hâlâ pic kodu almadiniz mı?

Pic kodu nasıl alınır?  Çok güzel anlatılmış.

http://kocaeli.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2014_02/05035533_pic_manuel.pdf

Kolay gelsin :))

Projelerinizde seyahat ücretini hesaplarken kullandığımız komisyonun uzaklık ölçme aracını kullanırken tek yön girişi yapacaksınız. Bütçede verilen hibe ise gidiş-dönüş şeklindedir. İngilizce rehberde bu durum açıkça belirtilmiştir. Örnek ; Karaman'dan Roma'daki toplantıya giderken uzaklık ölçme aracına bir kere KARAMAN-ROMA yazılacak.Çıkan uzaklığı formdaki bütçeye gireceğiz. Yeniden dönüş için ROMA-KARAMAN yazmayacaksınız.
( Mehmet Altay-AB Projeleri Duyuru ve Bilgi Havuzu facebook sayfasından alıntıdır)

17 Nisan 2014 Perşembe

Faaliyet Tablosu Doldururken Dikkat Edilecekler

Faaliyet tablosunu doldururken şunları yapmalısınız:  
1. Faaliyetlerinizi basvuru formunda ilgili yerlere ayrıntılı olarak yazacaksınız. Ve her bir faaliyete bir numara vereceksiniz.
 2. PROJECT MANAGEMENT AND IMPLEMENTATION faaliyetlerini ( websitesi, cd,broşür,kısa cevre gezileri, comenius köşesi,proje dergisi veya gazetesi vs) için her birine A1,A2 A3 şeklinde numara vereceksiniz. Faaaliyet tablosuna sadece bu numaraları yazacaksınız.  
3. - Başvuru formunda TRANSNATIONAL proje toplantılarınızın da her birini M1,M2,M3 şeklinde numaralandıracaksınız. Faaliyet tablosuna ise M1,M2 şeklinde yazacaksınız.  
4. LEARNING/TEACHING/TRAINING faaliyetleriniz için C1,C2 vs   5. Multiplier events icin ise E1, E2 gibi..

14 Nisan 2014 Pazartesi

K2 proje hazırlanırken dikkat edilecekler

Proje hazırlarken dikkat edilecekler:

Proje Tanımı: projeye neden gerek duyuldu, Kurum ihtiyaç analizi yapılacak Erasmus+ öncelikleri ile ilişkilendirilecek. Neden KA2 seçildi, diğerlerinden neden farklı, Proje ortakları neye göre seçildi projeye ne gibi katkıları olacak, ortaklık nasıl kuruldu Neden Erasmus+ seçildi. İletişim ve işbirliği nasıl sağlanacak. Yukarıda yazdım burada gerek yok diye düşünmeyin, tüm bilgi aktarılmaya çalışılacak. Bir ihtiyaçtan mı doğdu, ulus ötesi toplantılar, toplantıya katılacak olanlar ve bunların neden toplantıya katılması gerektiği açıklanacak.
Projenin soruları: iki öncelik seçilecek. (en ilgili iki öncelik seçmeye çalış. Etkinlikler ile aktiviteleri tutarlı olacak. Öğnemli başlıklar seçilecek en fazla 3 başlık. Proje bittiğinde ne tür sonuç bekliyorsunuz. Detaylı anlatılacak. Fikri çıktı var ise daha sonraki adımlarda istenecek.)
 Projeye nasıl hazırlandınız? Proje aktiviteleri başladımı Proje hazırlık nasıl yapıldı Uygulama tasarım: Aktivite ve sonucların kalitesini nasıl değerlendireceksiniz. İzleme değerlendirme nasıl gerçekleştirilecek. Riskler öngörülüyor mu ve nasıl aşılacak. Tedbirler neler. Projenin kalitatif ve kantitatif başarısını nasıl sağlayacaksınız. Uygulama ve faaliyetlerinizi planlarken kimleri hedef aldınız nasıl planladınız. Projede engelli varmı. Proje aktiviteleri belirtilecek. Ne tür fikri çıktı planladınız, sertifika dil medya hangi aşamada yapılacak. Tarihleri belirtilecek, fikri çıktılarla ilgili çoğaltıcı etki varmı (konferans ve yaygınlaştırma.) fikri çıktı yoksa çoğaltan yapamayız. Hareketlilik öngörülüyormu evet ise neden bu gerekli, faaliyetleri tek tek tanımlayınız.

Projenin etkileri: proje nasıl bir etki yaratacak, yerelde, ulusalda ve uluslar arası  düzeyde ne gibi bir etki yaratması bekleniyor. Nasıl ölçeceksiniz bu etkileri.

Yaygınlaştırma; raporda tutarlılık sağlansın, yaygınlaştırma planı oluşturulsun, hedef gruplar kimler, yerel ve  uluslar arası gerekçelerle açıkla, ortaklar ayrı ayrımı birliktemi yaygınlaştırma yapacak. Hangi araçlar kullanılacak, web sitesi, face grubu, yerel veya ulusal medya. Proje çıktılarına ulaşım sağlanacakmı.Telif hakkı istenecekmi. Proje sonuçlarının kalıcılığı nasıl sağlanacak. Ürünlerden başka nasıl faydalanılacak.

Sürdürülebilirlik: Ne tür aktivitelerle ne tür sonuç elde edeceksiniz, proje bittikten sonra nasıl devam edecek. Bütçe: 1 proje yönetimi ve uygulama 2 ulus ötesi toplantılar Tüm ortakların 23.000 euro yu geçmemesi gerekiyor (yıllık) Fikri çıktı var ise bunlar programda gösterilen şekilde istenecek.

Çoğaltma etkinlikleri; Eğitim öğrenme öğretme etkinlikleri varsa kaç kişi gidilecek. (harcirah) Dil desteği (uzun dönem gidişler için) Özel ihtiyaç sahipleri için bilgi İstisnai masraflar varmı (çok özel bir araç gerekiyor ve projede o olmazsa proje olmaz diyeceğiniz bir araç varsa %75 ini alabiliyorsunuz) Proje özetle: hedefler kapsam, katılımcı profilleri, kalitesi, uzun dönemli etkileri, aktiviteler. 5000 karekter ile. Özet tablolar otomatik gelecek. Kontrol sayfasını kontrol et klickle. Kişisel verilerin korunmasını onayla Yasal beyanı imzala, imza kısımlarını tarayıcıdan çıkar ve başvuru sırasında yükle, son sayfayı validate et. Submit et Turnayada ayrıca yükle
(Samsun Erasmus+ facebook sayfasından aldım bu bilgileri.Sizlerle de paylaşmak istedim.  Teşekkürler bu güzel paylaşım için)
Tüm projecilere kolay gelsin!

11 Nisan 2014 Cuma

30 Nisan başvuru tarihli Stratejik Ortaklık projelerinde yer alacaksanız ve önceden PIC aldıysanız; Kurumunuzla ilgili herhangi bir güncellemeyi sisteme işlemeyi unutmayın.
Hatırlatma: 30 Nisan son başvuru tarihli KA2 Stratejik Ortaklıklar projelerinde yer alacak her ortağın PIC kodu alması zorunludur. Henüz almadıysanız PIC kodunuzu şimdiden alınız.
Erasmus+ Programı Spor destekleri kapsamında hazırlanacak projeler için 15 Mayıs olarak belirlenen son başvuru tarihi 26 Haziran 2014 tarihine uzatıldı: http://goo.gl/83au7K

7 Nisan 2014 Pazartesi

Mesafe Hesaplayıcı (Seyahat bütçelerinin belirlenmesinde kullanılmak üzere)

Mesafe Hesaplayici Linkler:

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm

Kısayolu:
http://www.ua.gov.tr/distancecalculator

Ecas a yüklenmesi gereken evraklar

*Ecas a Yüklenmesi Gereken Evraklar hangisi?
Financial identification form diğeri ise legal entity- public entity
Bu belgelere ek olarak vergi numaranızın kurumunuza ait oldugunu belgelemeniz icin vergi dairesinden alacagınız resmi belge.

K2 Proje Dili

K2 Proje Dili:

Proje teklifleri için kullanılacak
dilin İngilizce olması beklenmektedir. Ortakların çalışma dilinin İngilizce dışındaki program dillerinden
biri olması ve başvurunun o dilde yapılması halinde Türkçe çevirisinin de başvuru formuna eklenmesi gerekmektedir

K2 BÜTÇE

K2 BÜTÇE:
Bu kısımda hangi kurum/kuruluş için bütçe yapıyorsanız, o kurum/kuruluşun PIC numarasını seçmeli ve
toplantı sayısını elle girmelisiniz. Daha sonra toplantıya o kurum/kuruluştan katılacak kişi sayısı
girilmelidir. Toplantının yapılacağı şehir ile PIC numarası girilen kurumun şehri arasındaki mesafe, size
sunulan seçeneklerden hangi kilometre aralığında bulunuyor ise toplantıya ait proje bütçesi otomatik
olarak hesaplanacaktır. İki farklı kilometre aralığında yer alan ülkeler için ayrı satırlarda bütçe
oluşturmalısınız.

Ecas ve pic kodu alma

Biz Ecas ve pic kodu alırken Çorum Milli Eğitim Müdürlüğü nün hazırladığı  sayfadan çoook yararlandık. En kolay ve en anlaşılır şekilde orada bulduk. Sizinle de paylaşalım istedim. Teşekkürler Çorum Milli Eğitim :))
İşte ulaşabileceğiniz link :

http://corum.meb.gov.tr/www/ecas-ve-pic-kodu-alma-kilavuzu/icerik/342

K2 Başvuru Formu Rehberi linki (hemen indirin ,kolay gelsin)

http://www.ua.gov.tr/kurumsal/haberler/2014/04/07/ka2-stratejik-ortakl%C4%B1klar-okul-e%C4%9Fitimi-projeleri-ba%C5%9Fvuru-rehberi-(t%C3%BCrk%C3%A7e)

Finansal Bilgi Formu

Finansal Bilgi (Tanımlama) Formu:
Bu belge http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/financial_id/financial_id_en.cfm adresinde yer almaktadır. Finansal Tanımlama Formunu yalnızca başvuran kuruluş yükleyecektir, ortaklar için gerekli değildir. Formun ilgili bölümü bankanız tarafından da imzalanmalıdır, ancak banka cüzdanı belgesi (hesap sahibinin adı ve hesap numarası görünür şekilde) taralı şekilde eklenir ise belgenin banka tarafından imzalanmasına gerek kalmaz. Banka hesapları mutlaka Avro cinsinden olmalı ve başvuran kuruluş adına açılmalıdır. Resmi Olmayan Gençlik Grubu için ise hesap yasal temsilci adına açılmalıdır.

Tüzel Kişilik Formu

Tüzel Kişilik Formu :
Bu belge Avrupa Komisyonu internet sayfasında  http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/legal_entities/legal_entities_en.cfm adresinde yer almaktadır.
Tüzel Kişilik Formunu hem başvuran hem de ortaklar yüklemelidir. Aşağıda başvuranın türüne göre hangi tüzel kişilik formunun kullanılacağı hakkında bilgi yer almaktadır.

*Gençlik Grupları: "INDIVIDUAL"
*Kar Amacı Güden Kuruluşlar: "PRIVATE COMPANIES"
*Sivil Toplum Kuruluşları: "PRIVATE COMPANIES"
*Kamu Kuruluşları: "PUBLIC ENTITIES"

Dikkat: Yukarıdaki formların içinde alt kısımda ayrıca hangi belgelerin (yasal temsilci kimlik/pasaport fotokopisi/tüzük/vakıf senedi, ticari sicil gaz. vs.) o formlara eklenmesi gerektiği de yazmaktadır.
KA2-Stratejik Ortaklıklar Okul Eğitimi Projeleri Başvuru Rehberi (Türkçe)
Yayınlanmıştır.
Kolay gelsin arkadaşlar  :))

3 Nisan 2014 Perşembe

Okul Eğitimi Stratejik Ortaklıklar (KA2) Proje Başvuruları için Online Soru-Cevap Oturumu (Webinar)

http://www.ua.gov.tr/kurumsal/haberler/2014/04/03/okul-e%C4%9Fitimi-stratejik-ortakl%C4%B1klar-(ka2)-proje-ba%C5%9Fvurular%C4%B1-i%C3%A7in-online-soru-cevap-oturumu-(webinar)https://docs.google.com/forms/d/1CnuAgl-8URUWTBIsyyL7b8McbTVbZ9-aKp5FMM0OGbQ/viewform

2 Nisan 2014 Çarşamba

K2 HAKKINDA SORULAR VE CEVAPLAR


*Başvuru Nereye Yapılır?
Başvuru, koordinatör tarafından tüm ortaklar adına koordinatörün bulunduğu ülkenin ulusal ajansına yapılır. Diğer ortaklar kendi ulusal ajanslarına başvuru göndermeyecektir.

*Başvuru Nasıl Yapılır?
Erasmus+ Programı çerçevesinde tüm başvurular e-formlar üzerinden çevrimiçi (online) olarak yapılmaktadır. Posta, kargo, faks veya e-posta ile gönderilen başvuru formları kabul edilmeyecektir.

*Başvuru Ne Zaman Yapılır?
Başvurular, en geç 30 Nisan 2014 tarihinde Brüksel saati ile 12:00 (Türkiye Saati ile 13:00)'e kadar sisteme yüklenmek zorundadır.

*Proje Süresi Ne Kadardır?
Projeler, 2 veya 3 yıl sürelidir. Süre, projenin hedefine ve zaman içinde planlanan faaliyetlerin türüne göre başvuru aşamasında seçilmelidir.

*Projelere Sağlanan Hibe Destekleri Nelerdir?
Proje Yönetimi ve Uygulaması
Ulus-ötesi Proje Toplantıları
Fikri Çıktılar
Çoğaltıcı Etkinlikler
Öğretme ve Öğrenme Hareketliliği Faaliyetleri
İstisnai Masraflar
Özel İhtiyaç Desteği

*Kimler Başvurabilir ?
Erasmus+ Programına dahil ülkelerde yerleşik okulların yanı sıra, okul eğitimi alanında farklı deneyim ve uzmanlıklara sahip kurum/kuruluşlar stratejik ortaklıklarda yer alabilirler.

Bir Stratejik Ortaklık (KA2) başvurusunda 3 farklı Program Ülkesinden en az 3 ortak olmalıdır.
Ancak, 3 ortak bulunması şartının istisnası olarak;
Yalnızca okulları içeren ortaklıklarda istisnai olarak sadece iki okul arasında ortaklık kurulabilir. Bu durum, yukarıda belirtilen 3 ortak kuralının istisnası olup sadece okullardan oluşan bir ortaklıkta 3 ve daha fazla sayıda ortak da bulunabilir.
Bölgesel okul eğitimi kurumları arasında işbirliğini teşvik eden Stratejik Ortaklıklarda, gene istisnai olarak farklı Program üyesi ülkelerden en az iki bölgesel okul eğitimi kurumu bulunabilir. Bu durum, yukarıda belirtilen 3 ortak kuralının istisnası olup sadece bölgesel okul eğitimi kurumlarından oluşan bir ortaklıkta 3 ve daha fazla sayıda ortak da yer alabilir. Ayrıca, bu tür ortaklıklar her bölgeden, en az bir okul ile eğitim alanında veya işgücü piyasasında faaliyet gösteren en az bir yerel kuruluş içermelidir. Bölgeler arasında ortaklık yapabilecek kurumlar için tıklayınız.

*Kimler Yararlanabilir?
Proje başvuru aşamasında öngörmek ve başvuru formunda beyan etmek şartı ile projede yer alan bireyler, proje ortağı ülkelerde eğitim ve öğretim faaliyetlerine katılabilir. Bu faaliyetlere projede yer alan kurumlarda çalışan ve projeye katkı sağlayacak eğitim personeli ile öğrenciler

K2 PROJESİ NASIL HAZIRLANIR?( Çok kolay ,aşağıda neler yapacağınızı yazdım. Hadi kolay gelsin)

Hatasız bir başvuru yapabilmek için aşağıdaki adımların takip edilmesi gerekmektedir:

*TURNA Elektronik Proje Yönetim Sistemi'ne (https://turna.ua.gov.tr) kayıt olunmalıdır. TURNA hesabınız yok ise ilgili sayfada “Yeni Kullanıcı” bağlantısını kullanarak oluşturabilirsiniz.
* TURNA sistemine kullanıcı adı ve şifrenizle giriş yaptıknu
tan sonra “Başvuru İşlemleri” listesi içindeki “Başvuru Formu Listesi” bağlantısına tıklayınız.

* “Başvuru Formu Listesi” sayfasında Erasmus+ logosunun yanında bulunan “Online Başvuru Kılavuzu” belgesini bilgisayarınıza indirerek yapılması gerekenleri okuyunuz. Ayrıca, internet sitemizde (www.ua.gov.tr) ilgili faaliyetin tanıtıldığı bölümün altında “Nasıl Başvurulur” sayfasına da göz atmanızı tavsiye
“Online Başvuru Kılavuzu” belgesinde tarif edildiği şekilde PIC numarası alınız.

* “Başvuru Formu Listesi” içinde başvuru yapmak istediğiniz sektöre ait başvuru formunu “Başvuru Formu İndir” bağlantısını kullanarak indiriniz. İndirme işleminin yapılabilmesi için PIC numarasını girmeniz
* PDF formatındaki başvuru formunu “Program Rehberine” uygun şekilde doldurunuz. Bu işlemi internet bağlantısı olmaksızın yapabilirsiniz. Formun dolduruluşu ile ilgili teknik rehberi (İngilizce) buraya tıklayarak indirebilirsiniz.

*  Başvuru formu doğruluk beyanı sayfasının imzalanıp taranmış hali başta olmak üzere başvuru esnasında gerekli olan tüm ek belgelerin de başvuru formuna eklenmesi gerekmektedir. Belge ekleme işlemini başvuru formunda yer alan “Ekler” bölümünden yapınız.

* "Online Başvuru Kılavuzu" belgesinde tarif edildiği şekilde formun içinde bulunan “Online Gönder” butonuna basarak çevrim içi (online) gönderim işlemi yapınız.

*  Başvuru formunun gönderim işleminin tamamlanabilmesi için formun ayrıca TURNA Elektronik Proje Yönetim Sistemine de yüklenmesi zorunludur. “Online Gönder” butonuna basarak çevrim içi gönderim işlemi yapılmayan formlar TURNA sistemine yüklenememektedir. “Online Başvuru Kılavuzu” belgesinde tarif edildiği şekilde TURNA sistemine yükleme işlemini gerçekleştiriniz.

*TURNA sistemi ile ilgili sorunlarınız için yardim@ua.gov.tr adresine e-posta gönderebilirsiniz.( UA dan alıntı)

28 Mart 2014 Cuma

TURNA BAŞVURU SİSTEMİNE KAYIT

TURNA BAŞVURU SİSTEMİNE KAYIT

https://turna.ua.gov.tr/

Turna E-kullanıcı Kılavuzu:
https//turna.ua.gov.tr/turna/public/
yardim/tr/E-KULLANICIKILAVUZU.htm

ÖNEMLİ: Artık proje başvurularında Turna ya kayıt işlemini bireysel yapamıyoruz. Tüm kayıtlar kurum adına yapılacak.

16 Mart 2014 Pazar

K1 FORMU DOLDURULURKEN NELERE DİKKAT ETMELİSİNİZ?

ERASMUS +HAKKINDA ( K1 'E NASIL BAŞVURULUR?)

Merhaba arkadaşlar,

Erasmus + K1 projesi hazırlamak için neler yapmalı? bunları size kısaca açıklayacağım.İlk önce aşağıda linkini verdiğim Ulusal Ajans'ın sitesine girmeniz gerekiyor

UA.gov.tr > PROGRAMLAR > Erasmus+ Programı > Comenius Programı > Öğrenme Hareketliliği > Başvuru Süreci > Nasıl Başvurulur?
Ardından yapmanız gerekenleri sıralıyorum:
*Turna sistemine 
* ECAS'a  
Kayıt olmalısınız. 
*  Daha sonra PIC kodunu aldıktan sonra      URF'e girerek okulunuzu bu sisteme kaydetmelisiniz.
Yine yukarıda linkini paylaştığım siteden (UA) linklerine ulaşıp "Tüzel Kişilik Belgesi"ve
"Finansal Kimlik Belgesi"ni  bilgisayarınıza  indirin, formları doldurup ilgili kısımları imzalatıp, taradıktan sonra URF sistemine tekrar yükleyin. Bu iki forma ek olarak bir de okulun vergi Numarasını gösteren belgeyi de tarayıp sesiteme yüklemelisiniz.
Bu iki belgeLegal Entity form diğeri Finacial Indetification. Sonra bir de okulunuza euro hesabı açtırmalısınız.
Ve nihayet indirdiğiniz KA1 belgesini doldurmaya başlayın. Önce istediğiniz bir kurs belirlemelisiniz. Bunu yaparken okulun ve gidecek kişilerin ihtiyaç ve durumlarını göz önünde bulundurmalisiniz.

 PIC kodunu yazınca zaten formdaki birçok kısım otomatik olarak gelecek.Kılavuzda formu doldurmayla ilgili gerekli açıklamalar var.Ama ben daha sonra formu doldurmayla ilgili daha ayrıntılı yazmayı düşünüyorum.

Formu doldurduktan sonra en son sayfadaki doğruluk beyanını yazdırıp,okul müdürüne imzalatın ve formu tarayıp dosyaya ekleyin. Bu faaliyette sadece başvuru formuna doğruluk beyanını eklemelisiniz Başka belgeye gerek yok.
En son olarak formu online göndererek kayıt işlemini tamamlayın, kılavuzda da belirtildiği üzere formu Ulusal Ajans'ın TURNA sistemine yükleyin.
İşte bu kadar kolay! demek isterdim ama bu yıl ilk olduğu için hepimizin kafası çok karıştı
Aslında benim bu yazdıklarımda da eksik ya da yanlışlıklar olabilir.Ama elimden geldiğince herşeyi buradan paylaşmayı düşünüyorum.
Umarım başvuran herkesin projesi geçer :)))

9 Mart 2014 Pazar