6 Haziran 2014 Cuma

4 Haziran 2014 Çarşamba

UA'dan Duyuru:

ERASMUS + Gençlik Programı Ana Eylem 3: Yapılandırılmış Diyalog Eğitim Programı 26-30 Haziran, Ankara: http://goo.gl/kJli3j
Başvuru Sahibi: Proje yaparak başvuran kişilerdir.
Bütçe: Bir projenin mali kaynaklarının nasıl kullanılacağını ve faaliyetler arasında nasıl dağılacağını gösteren bir tablodur.
Faaliyet: Süresi kapsamı ve bütçesi sınırlı, kısa ve basit şekilde düzenlenmiş acil nitelikli işler. Sonuçlara ulaşmak için yerine getirilmesi gereken eylemler (ve kullanılması gereken araçlar) dir.
Faaliyet Planı: Projedeki faaliyetlerin ne zaman, hangi sıra ile ve ne kadar süre içerisinde yerine getirileceğini ortaya koyan planlamadır.
Faydalanıcı: Program veya projenin topyekün yönetiminden sorumlu olan ve genellikle teknik hizmetlerin sağlanmasından faydalanan kurumdur.
Genel Hedef: Genel hedef projenin faaliyetlerinin gerçekleştirilmesinden sonra ulaşılacak sonuçların hizmet ettiği ana hedeftir. “Proje neden önemlidir?” sorusuna cevap verir.
Hedef Grup/Kitle: Projeden doğrudan ve olumlu olarak etkilenecek grup kurum veya kuruluştur. Projede neyin yapılacağını özetler.
Nihai Yararlanıcı: Projeden uzun vadede, geniş anlamda toplumsal veya sektörel boyutlarda yarar sağlayacak olanlardır.
Ortak: Desteğe konu proje veya faaliyetin yürütülmesi sürecinde veya sonucunda doğrudan veya dolaylı fayda ya da menfaat elde ederek bunun karşılığında projenin yürütülmesinde katkıda bulunan gerçek veya tüzel kişidir.
Özel Hedef(Özel Amaç): Projenin gerçekleşmesi ile ulaşılmak istenen sonuçtur.
Performans Göstergeleri: Proje amaçlarını her seviyede operasyonel olarak ölçebilen performans ölçüm olanağı sağlayan ve projenin her aşamada izlenmesine olanak sağlayan araçlardır. Performans göstergeleri özgün, ölçülebilir, ulaşılabilir, gerçekçi, zaman belirten olmalıdır.
Sürdürülebilirlik: Projeden elde edilen fayda akışının finansman sona erdikten sonra da devam etme olasılığıdır.
Uygun Maliyet: Projenin uygulanması aşamasında ortaya çıkan ve proje bütçesinden karşılanabilen maliyetlerdir. Uygun doğrudan maliyetler ve uygun dolaylı maliyetler olmak üzere ikiye ayrılır.

(Mehmet ALTAY
AB Projeleri Duyuru Bilgi Havuzu facebook sayfasından alıntı)

3 Haziran 2014 Salı

Avrupa Komisyonu düzenlediği canlı sohbet oturumları, görsel paylaşımları ve güncel duyuruları ile sosyal medya adreslerini aktif bir şekilde kullanıyor. Siz de Erasmus+ hakkındaki gelişmelerden ve AB düzeyinde güncel gelişmelerden haberdar olmak için Avrupa Komisyonu ErasmusPlusProgramme Facebook sayfasını ziyaret edebilirsiniz: 
https://www.facebook.com/EUErasmusPlusProgramme?fref=nf

Gençlik Programı Duyuru ve Etkinlikleri

ERASMUS + GENÇLİK PROGRAMI, ANA EYLEM 3: YAPILANDIRILMIŞ DİYALOG EĞİTİM PROGRAMI (26-30 HAZİRAN 2014, ANKARA)

AB Bakanlığı, AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı tarafından 26-30 Haziran 2014 (26 Haziran akşamı başlangıç, 30 Haziran öğle yemeği ile bitiş) tarihlerinde Ankara’da Gençlik Programı, Ana Eylem 3: Yapılandırılmış Diyalog Eğitim Programı düzenlenecektir.

Eğitim Programına Gençlik Programı, Ana Eylem 3: Yapılandırılmış Diyalog projesi hazırlamak isteyen;

-Sivil toplum örgütlerinde aktif olarak yer alan 13-30 yaş arası gençler ya da 30 yaş üstü gençlik çalışanları,

-Herhangi bir yaş kriteri aranmaksızın yerel ya da bölgesel düzeyde gençlik alanında görev yapmakta olan kamu/hükümet kuruluşlarının temsilcileri,

-13-30 yaş aralığında olmak kaydıyla okudukları okulda herhangi bir öğreci topluluğuna/kulübüne üye gençler

başvuruda bulunabilirler.

Eğitim Programına kabul edilen katılımcıların eğitim süresince tam pansiyon konaklama masrafları ile eğitim programının başlangıç ve bitiş tarihleri göz önüne alınmak kaydıyla ulaşım masrafları AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı tarafından karşılanacaktır.

Eğitim Programına ilgi duyanlar aşağıdaki linkten en geç18 Haziran 2014 günü mesai saati (18:00) bitimine kadar başvurularını yapmalıdırlar.
AB Bakanlığı, AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı tarafından 26-30 Haziran 2014 (26 Haziran akşamı başlangıç, 30 Haziran öğle yemeği ile bitiş) tarihlerinde Ankara’da Gençlik Programı, Ana Eylem 3: Yapılandırılmış Diyalog Eğitim Programı düzenlenecektir.

Eğitim Programına Gençlik Programı, Ana Eylem 3: Yapılandırılmış Diyalog projesi hazırlamak isteyen;

-Sivil toplum örgütlerinde aktif olarak yer alan 13-30 yaş arası gençler ya da 30 yaş üstü gençlik çalışanları,

-Herhangi bir yaş kriteri aranmaksızın yerel ya da bölgesel düzeyde gençlik alanında görev yapmakta olan kamu/hükümet kuruluşlarının temsilcileri,

-13-30 yaş aralığında olmak kaydıyla okudukları okulda herhangi bir öğreci topluluğuna/kulübüne üye gençler

başvuruda bulunabilirler.

Eğitim Programına kabul edilen katılımcıların eğitim süresince tam pansiyon konaklama masrafları ile eğitim programının başlangıç ve bitiş tarihleri göz önüne alınmak kaydıyla ulaşım masrafları AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı tarafından karşılanacaktır.

Eğitim Programına ilgi duyanlar aşağıdaki linkten en geç 18 Haziran 2014 günü mesai saati (18:00) bitimine kadar başvurularını yapmalıdırlar.
http://www.ua.gov.tr/kurumsal/duyuru-ve-etkinlikler/2014/06/26/default-calendar/kat%C4%B1l%C4%B1mc%C4%B1-listesi---%C3%B6zg%C3%BCd%C3%BCml%C3%BC-%C3%B6%C4%9Frenmenin-gen%C3%A7lik-%C3%A7al%C4%B1%C5%9Fmalar%C4%B1nda-kullan%C4%B1lmas%C4%B1-self-directed-learning-in-youth-work-14-18-nisan-2014-istanbul

2 Haziran 2014 Pazartesi

T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Avrupa Birliği Koordinasyon Dairesi Başkanlığı, Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA) IV. Bileşeninin mali yardımı iledezavantajlı kişilerin sosyal entegrasyonu ve istihdam edilebilirliklerinin arttırılmasına yönelik proje teklifleri beklemektedir.

Bu teklif çağrısının genel amacı, dezavantajlı kişilerin sosyal entegrasyonu ve/veya istihdam edilebilirliğinin arttrılması, işgücü piyasasına erişimlerinin kolaylaştırılması ve işgücü piyasasına girişlerinin önünde yer aan engellerin ortadan kaldırılmasıdır.

Teklif çağrısının özel amaçları: 
• Dezavantajlı kişilerin istihdam edilebilirliğinin, istihdam ve işgücüne katılım oranlarının arttırılması ve bunların işgücü piyasasına girişlerinin kolaylaştırılması,
• Dezavantajlı kişilerin işgücü piyasasına girişlerinin önünde yer alan engellerin ortadan kaldırılması,
• Dezavantajlı kişilerin işgücü piyasasındaki durumu hakkındaki bilginin arttırılması,
• İşgücü piyasasında dezavantajlı kişiler ve özel itina gösterilmesi gereken gruplara yönelik ayrımcılığın tüm biçimlerinin azaltılması (klişeler ve önyargılar dahil).

Teklif çağrısının temel hedef grupları (İKG OPde yer aldığı gibi):
• Engelli bireyler, 
• Yoksul veya yoksulluk riski altında bulunan kişiler, gecekondu bölgelerinde yaşayanlar dahil olmak üzere
• Eski mahkum/tutuklular, mahkum ve tutuklular
• Yerinden olmuş kişiler (IDP)
• Çalışan çocukların ebeveynleri
• Roman ve Romanlar gibi yaşayan vatandaşlar ˒ 
• Yoksulluk riski altında bulunan çocuklar ve koruma ihtiyacı duyan çocuklar,
• Madde bağımlıları, 
• Şiddet mağduru kadınlar, 
• Sığınma evlerinde kalan bireyler, 
• Çocuğunu yalnız başına büyüten ebeveynler, 
• Evsizler, 
• Sezonluk tarım işçileri ve onların çocukları, 
• Göçebeler, 
• Uygun diğer dezavantajlı bireyler (işgücü piyasasında ayrımcılığa maruz kalan ve yaygın önyargılarla karşılaşan diğer gruplar, vb.).

Başvuranlar için rehberhttps://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome,www.ikg.gov.tr, ve www.csgb.gov.tradreslerinde bulunmaktadır.

Proje Tekliflerinin sunulması için son başvuru tarihi posta/kurye hizmeti ile teslim için 24.06.2014; elden teslim için ise 24.06.2014 saat 16.00’dır (yerel saat).

Bilgilendirme toplantıları 01.04.2014 ile 21.04.2014 tarihleri arasında gerçekleştirilecektir.