11 Nisan 2014 Cuma

30 Nisan başvuru tarihli Stratejik Ortaklık projelerinde yer alacaksanız ve önceden PIC aldıysanız; Kurumunuzla ilgili herhangi bir güncellemeyi sisteme işlemeyi unutmayın.
Hatırlatma: 30 Nisan son başvuru tarihli KA2 Stratejik Ortaklıklar projelerinde yer alacak her ortağın PIC kodu alması zorunludur. Henüz almadıysanız PIC kodunuzu şimdiden alınız.
Erasmus+ Programı Spor destekleri kapsamında hazırlanacak projeler için 15 Mayıs olarak belirlenen son başvuru tarihi 26 Haziran 2014 tarihine uzatıldı: http://goo.gl/83au7K

7 Nisan 2014 Pazartesi

Mesafe Hesaplayıcı (Seyahat bütçelerinin belirlenmesinde kullanılmak üzere)

Mesafe Hesaplayici Linkler:

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm

Kısayolu:
http://www.ua.gov.tr/distancecalculator

Ecas a yüklenmesi gereken evraklar

*Ecas a Yüklenmesi Gereken Evraklar hangisi?
Financial identification form diğeri ise legal entity- public entity
Bu belgelere ek olarak vergi numaranızın kurumunuza ait oldugunu belgelemeniz icin vergi dairesinden alacagınız resmi belge.

K2 Proje Dili

K2 Proje Dili:

Proje teklifleri için kullanılacak
dilin İngilizce olması beklenmektedir. Ortakların çalışma dilinin İngilizce dışındaki program dillerinden
biri olması ve başvurunun o dilde yapılması halinde Türkçe çevirisinin de başvuru formuna eklenmesi gerekmektedir

K2 BÜTÇE

K2 BÜTÇE:
Bu kısımda hangi kurum/kuruluş için bütçe yapıyorsanız, o kurum/kuruluşun PIC numarasını seçmeli ve
toplantı sayısını elle girmelisiniz. Daha sonra toplantıya o kurum/kuruluştan katılacak kişi sayısı
girilmelidir. Toplantının yapılacağı şehir ile PIC numarası girilen kurumun şehri arasındaki mesafe, size
sunulan seçeneklerden hangi kilometre aralığında bulunuyor ise toplantıya ait proje bütçesi otomatik
olarak hesaplanacaktır. İki farklı kilometre aralığında yer alan ülkeler için ayrı satırlarda bütçe
oluşturmalısınız.

Ecas ve pic kodu alma

Biz Ecas ve pic kodu alırken Çorum Milli Eğitim Müdürlüğü nün hazırladığı  sayfadan çoook yararlandık. En kolay ve en anlaşılır şekilde orada bulduk. Sizinle de paylaşalım istedim. Teşekkürler Çorum Milli Eğitim :))
İşte ulaşabileceğiniz link :

http://corum.meb.gov.tr/www/ecas-ve-pic-kodu-alma-kilavuzu/icerik/342

K2 Başvuru Formu Rehberi linki (hemen indirin ,kolay gelsin)

http://www.ua.gov.tr/kurumsal/haberler/2014/04/07/ka2-stratejik-ortakl%C4%B1klar-okul-e%C4%9Fitimi-projeleri-ba%C5%9Fvuru-rehberi-(t%C3%BCrk%C3%A7e)

Finansal Bilgi Formu

Finansal Bilgi (Tanımlama) Formu:
Bu belge http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/financial_id/financial_id_en.cfm adresinde yer almaktadır. Finansal Tanımlama Formunu yalnızca başvuran kuruluş yükleyecektir, ortaklar için gerekli değildir. Formun ilgili bölümü bankanız tarafından da imzalanmalıdır, ancak banka cüzdanı belgesi (hesap sahibinin adı ve hesap numarası görünür şekilde) taralı şekilde eklenir ise belgenin banka tarafından imzalanmasına gerek kalmaz. Banka hesapları mutlaka Avro cinsinden olmalı ve başvuran kuruluş adına açılmalıdır. Resmi Olmayan Gençlik Grubu için ise hesap yasal temsilci adına açılmalıdır.

Tüzel Kişilik Formu

Tüzel Kişilik Formu :
Bu belge Avrupa Komisyonu internet sayfasında  http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/legal_entities/legal_entities_en.cfm adresinde yer almaktadır.
Tüzel Kişilik Formunu hem başvuran hem de ortaklar yüklemelidir. Aşağıda başvuranın türüne göre hangi tüzel kişilik formunun kullanılacağı hakkında bilgi yer almaktadır.

*Gençlik Grupları: "INDIVIDUAL"
*Kar Amacı Güden Kuruluşlar: "PRIVATE COMPANIES"
*Sivil Toplum Kuruluşları: "PRIVATE COMPANIES"
*Kamu Kuruluşları: "PUBLIC ENTITIES"

Dikkat: Yukarıdaki formların içinde alt kısımda ayrıca hangi belgelerin (yasal temsilci kimlik/pasaport fotokopisi/tüzük/vakıf senedi, ticari sicil gaz. vs.) o formlara eklenmesi gerektiği de yazmaktadır.
KA2-Stratejik Ortaklıklar Okul Eğitimi Projeleri Başvuru Rehberi (Türkçe)
Yayınlanmıştır.
Kolay gelsin arkadaşlar  :))