7 Nisan 2014 Pazartesi

Tüzel Kişilik Formu

Tüzel Kişilik Formu :
Bu belge Avrupa Komisyonu internet sayfasında  http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/legal_entities/legal_entities_en.cfm adresinde yer almaktadır.
Tüzel Kişilik Formunu hem başvuran hem de ortaklar yüklemelidir. Aşağıda başvuranın türüne göre hangi tüzel kişilik formunun kullanılacağı hakkında bilgi yer almaktadır.

*Gençlik Grupları: "INDIVIDUAL"
*Kar Amacı Güden Kuruluşlar: "PRIVATE COMPANIES"
*Sivil Toplum Kuruluşları: "PRIVATE COMPANIES"
*Kamu Kuruluşları: "PUBLIC ENTITIES"

Dikkat: Yukarıdaki formların içinde alt kısımda ayrıca hangi belgelerin (yasal temsilci kimlik/pasaport fotokopisi/tüzük/vakıf senedi, ticari sicil gaz. vs.) o formlara eklenmesi gerektiği de yazmaktadır.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder