4 Haziran 2014 Çarşamba

Başvuru Sahibi: Proje yaparak başvuran kişilerdir.
Bütçe: Bir projenin mali kaynaklarının nasıl kullanılacağını ve faaliyetler arasında nasıl dağılacağını gösteren bir tablodur.
Faaliyet: Süresi kapsamı ve bütçesi sınırlı, kısa ve basit şekilde düzenlenmiş acil nitelikli işler. Sonuçlara ulaşmak için yerine getirilmesi gereken eylemler (ve kullanılması gereken araçlar) dir.
Faaliyet Planı: Projedeki faaliyetlerin ne zaman, hangi sıra ile ve ne kadar süre içerisinde yerine getirileceğini ortaya koyan planlamadır.
Faydalanıcı: Program veya projenin topyekün yönetiminden sorumlu olan ve genellikle teknik hizmetlerin sağlanmasından faydalanan kurumdur.
Genel Hedef: Genel hedef projenin faaliyetlerinin gerçekleştirilmesinden sonra ulaşılacak sonuçların hizmet ettiği ana hedeftir. “Proje neden önemlidir?” sorusuna cevap verir.
Hedef Grup/Kitle: Projeden doğrudan ve olumlu olarak etkilenecek grup kurum veya kuruluştur. Projede neyin yapılacağını özetler.
Nihai Yararlanıcı: Projeden uzun vadede, geniş anlamda toplumsal veya sektörel boyutlarda yarar sağlayacak olanlardır.
Ortak: Desteğe konu proje veya faaliyetin yürütülmesi sürecinde veya sonucunda doğrudan veya dolaylı fayda ya da menfaat elde ederek bunun karşılığında projenin yürütülmesinde katkıda bulunan gerçek veya tüzel kişidir.
Özel Hedef(Özel Amaç): Projenin gerçekleşmesi ile ulaşılmak istenen sonuçtur.
Performans Göstergeleri: Proje amaçlarını her seviyede operasyonel olarak ölçebilen performans ölçüm olanağı sağlayan ve projenin her aşamada izlenmesine olanak sağlayan araçlardır. Performans göstergeleri özgün, ölçülebilir, ulaşılabilir, gerçekçi, zaman belirten olmalıdır.
Sürdürülebilirlik: Projeden elde edilen fayda akışının finansman sona erdikten sonra da devam etme olasılığıdır.
Uygun Maliyet: Projenin uygulanması aşamasında ortaya çıkan ve proje bütçesinden karşılanabilen maliyetlerdir. Uygun doğrudan maliyetler ve uygun dolaylı maliyetler olmak üzere ikiye ayrılır.

(Mehmet ALTAY
AB Projeleri Duyuru Bilgi Havuzu facebook sayfasından alıntı)

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder